سيستم كنترل مركزي

   کمينه

 

 
این مجموعه در واقع مدیریت و برنامه ریزی کامل دستگاه را بصورت اتوماتیک و دستی انجام می دهد. به همراه دستگاه یک دفترچه، حاوی اطلاعات کامل در مورد عملکرد آن ارائه می گردد. در زیر به  برخی از خصوصیات این سیستم کنترل  اشاره می شود:
1- نمایش دما و سطح آب داخل مخزن
2- آبگیری اتوماتیک و دستی توسط شیر برقی
3- فعال کردن گرمکن پشتیبان بصورت اتوماتیک و دستی جهت روزهای بسیار
سرد زمستان
4- عیب یاب هوشمند
5- باطری پشتیبان جهت فعال شدن در مواقعی قطعی برق
6- نمایشگر ساعت محلی