شيشه هاي وكيوم تيوپ

   کمينه

 
این نوع شیشه ها دو جداره بوده که جداره بیرونی شفاف و جداره داخلی با پوششی از ماده جذاب مخصوص با رنگ تیره قرار دارد. هوا از فضای بین دو جداره خارج می گردد تا خلاء ایجاد شده از اتلاف حرارت جلوگیری نماید.
این نوع شیشه ها توانایی و مزیت های فراوانی نسبت به انواع دیگر شیشه های خورشیدی دارد که از جمله این مزیت ها  می توان ایجاد دمایی بالاتر، ومقاومت  بیشتر در مقابل یخ زدگی، سهولت  نصب، تعویض و بادگیر نبودن آنها را نام برد.