دریافت نمايندگی فروش

   کمينه
 
 
 

                                         شرکت فن آوران انرژی های سبز

فرم درخواست نمایندگی

پرسشنامه همکاری

 

   مشخصات شرکت/فروشگاه

نام شرکت/فروشگاه:

 

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

 

نام پدر:

 

تاریخ تولد:

 

شماره شناسنامه:

 

کد ملی:

 

تلفن همراه:

 

آدرس محل شرکت/ فروشگاه:

 

کد پستی:

 

تلفن:

 

فکس:

 

پست الکترنیکی:

  

وضعیت محل فعالیت:

     تجاری                اداری               مسکونی                سایر

توضیحات:

 

نوع مالکیت:

      سرقفلی               شخصی             استیجاری                سایر   

پیش بینی شما از میزان خریدتان از شرکت در ماه چقدر است؟

 

در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه دهید؟

نوع تضمین:

    چک                     سفته                ضمانت بانکی              رهن ملک

مشخصات تضمین:

 

 

 

 

لطفا فرم تکمیل شده را به شماره 5722009 -0311 فکس و یا به پست الکترونیکی info@greenenergy_t.com  ارسال نمائید.

 

 آدرس : اصفهان-شهرک صنعتی جی-انتهای خیابان یکم-فرعی چهاردهم-پلاک 171

شماره ه تلفکس: 8-5722006-0311

Web Site: www.Greenenergy-t.com