آبگرمکن خورشیدی تحت فشار آویسا

   کمينه
مزایای آبگرمکن خورشیدی تحت فشار چیست؟
این سیستم را می توان در هر نقطه ای از ساختمان نصب نمود بطوری که با استفاده از فشار آب شهر، آب گرم با فشار مناسب را در اختیار قرار می دهد. با توجه به ساختار آن می توان در مناطق با دماهای بسیار پایین هم از آن استفاده نمود.
- آیا میتوان از این سیستم برای گرمایش هم استفاده کرد؟
بله. با ترکیب این سیستم با سیستم های گرمایشی موجود در ساختمان اعم از پکیج یا موتورخانه می توان مصرف سوخت را تا حد زیادی
پایین آورد...