آبگرمکن خورشیدی فلوتردار

   کمينه

از محاسن این نوع آبگرمکن های خورشیدی می توان به مورد استفاده قرار گرفتن در مناطقی که قابلیت دسترسی به برق نیست اشاره نمود.

نحوه عملکرد آن :

آب سرد وارد مخزن بالائی شده و با توجه به شناوری که داخل سیستم تعبیه شده در هنگامی که آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد شناور باز شده و آب سرد جایگزین آب گرم مصرفی می شود. از معایب این سیستم می توان1) به جایگزین آب سرد به جای گرم و بتدریج سرد شدن آب گرم مصرفی 2) عدم مدیریت و نمایش مقدار آب و دمای آب گرم مصرفی 3) احتمال جرم گیری و خرابی شناور براثر رسوب گیری