کار با سیستم کنترل مرکزی

   کمينه

 

 شما می توانید از اینجا دفترچه راهنمای کار با پنل مرکزی را دانلود کنید.

روش دانلود کردن: فایل مورد نظر را با کلیک راست روی کلمه Download و زدن گزینه save target as دانلود کنید.

 Download                                                            
         انرژی رایگان، پاک و بی انتها را با آبگرمکن های خورشیدی  آویسا  تجربه کنید.
           این هم یکی دیگر از هدیه های خورشید به ما زمینیان . . .